Zákonné oznámení

equalizent – Schulungs- und Beratungs GmbH
Obere Augartenstraße  20 | 1020 Vienna | Telephone: 0043 409 83 18, Telefax: 0043 409 83 18 – 2
Email: marietta.adlbrecht (at) equalizent.wien

Výkonná ředitelka equalizentu: Marietta Adlbrecht
Koordinace projektu: Joanna Kinberger

equalizent je registrovaná společnost a je registrovaná ve Vídni.
Registrační číslo: 562372v

Nejsme zodpovědní za obsah externích odkazů.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

© Career Paths Inclusive 2023
All rights reserved. Licenced to the European Union under conditions.

Skip to content