Povolání

SADA NÁSTROJů PRO VÝBĚR PROFESE (CAREER PATHS TOOLKIT) je multimediální soubor nástrojů, která umožní uživatelům získat přehled o konkrétním povolání prostřednictvím dalších bezbariérových informací ve znakovém jazyce a v jednoduchém textu.
Skip to content