Právne upozornenie

equalizent – Schulungs- und Beratungs GmbH
Obere Augartenstraße 20 | 1020 Viedeň | Telefón: 0043 409 83 18, Telefax: 0043 409 83 18 – 21
E-mail: marietta.adlbrecht (at) equalizent.wien

Výkonná riaditeľka equalizent: Marietta Adlbrecht
Koordinácia projektu: Joanna Kinberger

equalizent je registrovaná spoločnosť, ktorá je registrovaná vo Viedni. Registračné číslo: 562372v

Nie sme zodpovední za obsah externých odkazov.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

© Career Paths Inclusive 2023
All rights reserved. Licenced to the European Union under conditions.

Skip to content