Právne upozornenie

equalizent – Schulungs- und Beratungs GmbH
Obere Augartenstraße 20 | 1020 Viedeň | Telefón: 0043 409 83 18, Telefax: 0043 409 83 18 – 21
E-mail: marietta.adlbrecht (at) equalizent.wien

Výkonná riaditeľka equalizent: Marietta Adlbrecht
Koordinácia projektu: Joanna Kinberger

equalizent je registrovaná spoločnosť, ktorá je registrovaná vo Viedni. Registračné číslo: 562372v

Nie sme zodpovední za obsah externých odkazov.

S podporou programu Európskej únie Erasmus+ program.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Skip to content