o nás (2019 - 2021)

Career Path Inclusive (Inkluzivní profesní dráha) je projekt Erasmus+, jehož hlavním cílem je navrhnout, vyvíjet a testovat digitální multimediální nástroje pro kariérní poradenství ve znakovém jazyce. Neslyšící mladí lidé jsou schopni plánovat si svoji profesní dráhu bez cizí pomoci ve svém mateřském jazyce a mladí neslyšící se tak cítí oprávněni a informováni při svém výběru budoucího povolání.

Děti a mládež, kteří jsou neslyšící nebo nedoslýchaví čelí mnoha překážkám ve vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnávání. I přes značný pokrok v posledních letech ve většině evropských zemí stále ještě není k dispozici odpovídající dvojjazyčné vzdělávání ve znakovém jazyce a v písemném jazyce. To v praxi znamená, že mnohé neslyšící děti získávají jen nižší úroveň gramotnosti a mají k dispozici jen nedostatečné množství dvojjazyčných zdrojů.

Dostupnost nástrojů kariérního poradenství ve znakovém jazyce umožnuje neslyšícím mladým lidem, aby se sami rozhodli, plánovali a experimentovali ve svém prvním jazyce, čímž se usnadní větší sebeurčení a inkluze.

K dispozici budou dva projektové výstupy:

ZKONTROLUJTE SVUJ PROFIL (CHECK YOUR PROFILE) je on-line generator, který poskytuje návrhy pro  oblasti práce založené na sérii otázek ve znakovém jazyce a jednoduchém textu o zájmech a o silných a slabých stránkách uživatele.

SADA NÁSTROJů PRO VÝBĚR PROFESE (CAREER PATH TOOLKIT) je multimediální soubor nástrojů, která umožní uživatelům získat přehled o konkrétním povolání prostřednictvím dalších bezbariérových informací ve znakovém jazyce a v jednoduchém textu.

Nástroje budou k dispozici v následujících znakových jazycích: rakouském, českém, slovenském a německém stejně jako v německém, českém a slovenském psaném jazyce. Použití jednoduchého textu a zaměření na visuální prezentaci znamená, že nástroje mohou používat i jiné skupiny jako jsou osoby s mentálním postižením anebo slyšící mladí lidé,kteří chtějí získat dovednosti a kompetence v oblasti znakového jazyka.Tyto nástroje mohou být použity v odborných školách stejně jako ve školách integrujících žáky se sluchovým postižením i v organizacích,které nabízejí služby zaměstnanosti,poradenství a podpory osobám se sluchovým postižením v celé střední Evropě.

Získat leták?

Skip to content