Partneři (2019 - 2021)

equalizent

equalizent byl založen v roce 2004 a zaměřuje se na 4 hlavní oblasti: osoba neslyšící; osoby sluchově postižené; znaková řeč a diversity management.

školení equalizentu a koncept společnosti jsou v Evropě unikátní. 

Equalizent prostřednictvím různých školení a poradenských služeb podporuje neslyšící a sluchově postižené, stejně tak i osoby s jiným zdravotním postižením, aby si našli práci. Třetina zaměstnanců jsou neslyšící. To znamená, že neslyšící žáci jsou školeni neslyšícími osobami. 

equalizent pořádá každoroční Diverzitní ples – událost, která je všem přístupná a se koná ve Vídni v Rakousku. Equalizent založil také interaktivní výstavu HANDS UP (ruce vzhůru), která zvyšuje povědomí o Světě neslyšících.

Další informace o equalizentu najdete na: 
www.equalizent.wien (v němčině a angličtině)

DeafStudio

DeafStudio je občanské sdružení, které v prosinci 2008 založilo 5 neslyšících mladých lidí a které se snaží vzdělávat, informovat, senzibilizovat a zvyšovat povědomí o kultuře a potřebách neslyšících komunit.

DeafStudio si klade za cíl chránit kulturní bohatství neslyšících a sluchově postižených lidí a také poskytovat vzdělávání neslyšících podporu. Organizace chce prostřednictvím svých projektů a aktivit inspirovat komunitu neslyšících i komunitu jako celek.

DeafStudio pracuje v následujících oblastech: vzdělávací a odborné činnosti, poradenské a konzultační činnosti; kulturní a školicí činnosti; zvyšování povědomí a senzibilizace prostřednictvím seminářů, přednášek, konferencí a pracovních seminářů (workshops), praktických setkání, sportovních a rekreačních aktivit; zvyšování odborné úrovně občanů, rodičů, studentů, dětí a veřejnosti prostřednictvím školení a pracovních seminářů; a spolupráce s pedagogy a studenty vzdělávacích institucí. 

Další informace o DeafStudio najdete na:
http://deafstudio.net/ (ve slovenštině)

Hamburger Arbeitsassistenz

Společnost Hamburger Arbeitsassistenz gGmbH byla založena v roce 1992 skupinou the Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e.V. v Hamburku (místní sdružení rodičů pracujících na sociální integraci osob se zdravotním postižením – založilo se samo v roce 1982)

Cílem Hamburger Arbeitsassistenz je zlepšit pracovní integraci lidí, kteří jsou kvůli typu a závažnosti svého zdravotního postižení na obecném trhu práce zvlášť znevýhodněni. Jedná se zejména o lidi s poruchami učení a s kombinovanými zdravotními postiženími.

Hamburger Arbeitsassistenz je zaměřena na koncepci „podporovaného zaměstnávání“, a tedy na profesní integraci v podnicích na obecném trhu práce.

Další informace o Hamburger Arbeitsassistenz najdete na: www.hamburger-arbeitsassistenz.de (v němčině)

Centrum Vizualizace A Interaktivity Vzdělávání, s.r.o.

CVIV je soukromá společnost, která vyvíjí software pro školení a vzdělávání, vytváří interaktivní multimediální produkty, vzdělávací videoprogramy a multimediální vzdělávací produkty, které jsou zaměřené zejména na vzdělávací potřeby starších osob a osob se zdravotním postižením.    

CVIV je aktivní v oblasti inkluzivního vzdělávání. Primárními cílovými skupinami jsou osoby se zdravotním postižením a starší osoby. CVIV úzce spolupracuje s partnery v České republice i v zahraničí.

Zaměstnanci CVIV již více než deset let pracují na projektech v oblastech inkluzivního vzdělávání a inkluzivního zaměstnávání. Výstupy projektu CVIV jsou zaměřeny na šíření příkladů osvědčených postupů inkluzivního vzdělávání a zaměstnanosti.

Skip to content