o nás

Career Paths Inclusive sa zaoberá kariérnym poradenstvom pre nepočujúcich mladých ľudí. Vyvíjame rôzne vzdelávacie materiály:

Toolkit (Súbor nástrojov) pre nepočujúcu mládež:

  1. Profil záujmov so 44 otázkami v posunkovom jazyku. Nástroj vygeneruje tri navrhované oblasti práce, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim odpovediam.
  2. Videá s pracovnou orientáciou v posunkovom jazyku s titulkami a sprievodnými textami v jednoduchom jazyku, v ktorých nepočujúce vzory vysvetľujú svoju prácu.
  3. Výukové videá v posunkovom jazyku s animáciami, titulkami a sprievodným jednoduchým jazykom o rôznych krokoch v procese podávania žiadostí.

Výučbové materiály pre školiteľov a projektových manažérov:

  1. Školiace materiály prispôsobené potrebám nepočujúcich študentov a školiteľov: Materiály sú navrhnuté na základe našich výukových videí, čo umožňuje dôkladné využitie obsahu v rámci školení alebo poradenstva.
  2. Hodnotenie a usmernenia pre tvorbu výukových videí v posunkovom jazyku

Prvý projekt Career Paths Inclusive sa realizoval v rokoch 2019 až 2021 so 4 projektovými partnermi z Rakúska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Spoločne sme vytvorili Toolkit (súbor nástrojov) (profil záujmov a 45 videí s pracovnou orientáciou) v rakúskom, nemeckom, českom a slovenskom posunkovom jazyku.

Projekt Career Paths Inclusive 2 sa začal v marci 2022 s piatimi partnermi z Rakúska, Talianska, Holandska a Slovenska. Máme v úmysle doplniť existujúci súbor nástrojov v talianskom a holandskom posunkovom jazyku, ako aj natočiť 40 nových videí o pracovnej orientácii v rakúskom, slovenskom, talianskom a holandskom posunkovom jazyku. Vznikne aj nový obsah: výučbové videá, školiace materiály, hodnotenie a usmernenia.

Máte leták?

Beruf

Kategorie

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle

Skip to content