o nás

Career Paths Inclusive sa zaoberá kariérnym poradenstvom pre nepočujúcich mladých ľudí. Vyvíjame rôzne vzdelávacie materiály:

Toolkit (Súbor nástrojov) pre nepočujúcu mládež:

  1. Profil záujmov so 44 otázkami v posunkovom jazyku. Nástroj vygeneruje tri navrhované oblasti práce, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim odpovediam.
  2. Videá s pracovnou orientáciou v posunkovom jazyku s titulkami a sprievodnými textami v jednoduchom jazyku, v ktorých nepočujúce vzory vysvetľujú svoju prácu.
  3. Výukové videá v posunkovom jazyku s animáciami, titulkami a sprievodným jednoduchým jazykom o rôznych krokoch v procese podávania žiadostí.

Výučbové materiály pre školiteľov a projektových manažérov:

  1. Školiace materiály prispôsobené potrebám nepočujúcich študentov a školiteľov: Materiály sú navrhnuté na základe našich výukových videí, čo umožňuje dôkladné využitie obsahu v rámci školení alebo poradenstva.
  2. Hodnotenie a usmernenia pre tvorbu výukových videí v posunkovom jazyku

Prvý projekt Career Paths Inclusive sa realizoval v rokoch 2019 až 2021 so 4 projektovými partnermi z Rakúska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Spoločne sme vytvorili Toolkit (súbor nástrojov) (profil záujmov a 45 videí s pracovnou orientáciou) v rakúskom, nemeckom, českom a slovenskom posunkovom jazyku.

Projekt Career Paths Inclusive 2 sa začal v marci 2022 s piatimi partnermi z Rakúska, Talianska, Holandska a Slovenska. Máme v úmysle doplniť existujúci súbor nástrojov v talianskom a holandskom posunkovom jazyku, ako aj natočiť 40 nových videí o pracovnej orientácii v rakúskom, slovenskom, talianskom a holandskom posunkovom jazyku. Vznikne aj nový obsah: výučbové videá, školiace materiály, hodnotenie a usmernenia.

Máte leták?

Skip to content