Partneri

equalizent

equalizent bol založený v roku 2004 a zameriava sa na 4 hlavné oblasti: nepočujúci ľudia; ľudia, ktorí nepočujú; posunkový jazyk; a riadenie rozmanitosti.

equalizent školenie a koncepcia spoločnosti sú v Európe jedinečné.

Prostredníctvom rôznych školiacich a poradenských služieb equalizent podporuje ľudí, ktorí sú nepočujúci a nedoslýchaví, ako aj ľudí s iným postihnutím, aby si našli prácu. Tretina zamestnancov je nepočujúcich. To znamená, že nepočujúci praktikanti sú trénovaní nepočujúcimi rovesníkmi.

equalizent organizuje každoročný ples rozmanitosti – voľne prístupné podujatie, ktoré sa koná vo Viedni v Rakúsku. Equalizent tiež založil interaktívnu výstavu HANDS UP, ktorá zvyšuje povedomie o svete nepočujúcich.

Ďalšie informácie o equalizent:
www.equalizent.com (av nemčine a angličtine)

DeafStudio

DeafStudio je občianske združenie, ktoré v decembri 2008 založilo 5 nepočujúcich mladých ľudí s cieľom vzdelávať, informovať, senzibilizovať a zvyšovať povedomie o kultúre a potrebách nepočujúcich komunít.

DeafStudio si kladie za cieľ zachovať kultúrne bohatstvo nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí, ako aj poskytovať podporu vzdelávaniu nepočujúcich. Prostredníctvom svojich projektov a aktivít chce organizácia poskytnúť inšpiráciu pre komunitu nepočujúcich a komunitu ako celok.

DeafStudio pracuje v nasledujúcich oblastiach: vzdelávacie a odborné činnosti, poradenská a konzultačná činnosť; kultúrne a školiace činnosti; zvyšovanie informovanosti a senzibilizácie prostredníctvom seminárov, prednášok, konferencií a workshopov, praktických stretnutí, športových a rekreačných aktivít; zvyšovanie odbornej úrovne občanov, rodičov, študentov, detí a verejnosti prostredníctvom školení a seminárov; a spolupráca s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcií.

Ďalšie informácie o DeafStudio:
http://deafstudio.net/ (v slovenčine)

Istituto dei Sordi di Torino

Istituto dei Sordi di Torino or the Turin Institute for the Deaf is a non-governmental organisation founded in the nineteenth century in order to provide support for people with hearing problems (deaf, blind, and deafblind) and to train their teachers. The Institute is located at Pianezza in the North-West of Italy and provides various types of support including daily care, assisted housing, assisted learning, therapy workshops (painting, cooking, cinema, sporting activities), VET education of people with disabilities. The Institute is highly experienced in Erasmus +projects. 

For more information about Istituto dei Sordi di Torino:
www.istitutosorditorino.org (in Italian and English).

Innosign

We support various groups, non-profit organizations and civic associations of adult and youth people who are sign language users. This category includes deaf, hard of hearing, interpreters and youth people who have various other disabilities and are proficient in sign language.

Our aim is to create innovative and productive solutions for the development of sign language users. Our company strives to support youth sign language users in their growth and development, to help pass on the right tools needed for youth and organizations to grow. The next journey, the continuation is then up to them. That’s how our logo depicts it – a few steps together, then they need to step out on their own. The colour green is a symbol of growth, development, and a wish for success. This is the vision of our company that we want to develop. To be partners with the people who are doing the work and with the organisations that are (co-)working with the people who are doing the work.

For more information about Innosign:
https://www.innosign.eu/ (in Slovak)

Dennis Hoogeveen Consultancy

DHC was founded by Dennis Hoogeveen and focuses on three work domains: project management, accessibility and trainings.

Dennis has a lot of experience managing projects and arranging funding on national and European level. He is also a Deaf interpreter and translates documents and movies for various clients such as the Dutch government, Dovenschap (National Association of the Deaf in the Netherlands), European Commission, International Disability Alliance and so on. As an interpreter, he also visits various locations and works at two museums as a museum guide.

Originally Dennis is a teacher and he worked at the Deaf school in Netherlands. His teaching skills is also put to use in developing and giving trainings for Deaf youth and adults and covers various topics such as human rights, non-formal education, organisation management, project management, etc. 

For more information about Dennis Hoogeveen Consultancy:
https://www.dennishoogeveen.com/ (in Dutch)

Skip to content