Ochrana dát

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) 2018 je pre nás obzvlášť dôležitá. Vaše údaje spracovávame výlučne v súlade s právnymi predpismi (GDPR / rakúsky telekomunikačný zákon (Telekommunikationsgesetz) 2003). V týchto zásadách ochrany osobných údajov by sme vám radi poskytli informácie týkajúce sa najdôležitejších aspektov spracovania údajov na našej webovej stránke.

Táto webová stránka je spravovaná spoločnosťou equalizent – Training and Consulting Ltd. Vstupom a použitím našich webových stránok akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s podmienkami našich Zásad ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s našimi pravidlami, prosíme vás, aby ste nenavštevovali naše webové stránky a ani ich nepoužívali iným spôsobom.

Údaje a vaše práva

Kedykoľvek máte právo požadovať a prijímať informácie o uložených údajoch o vás, ich pôvode a akomkoľvek príjemcovi údajov, ako aj o účele uchovávania údajov.

Kontakt: privacy@equalizent.com

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré prenášate elektronicky na túto webovú stránku, ako napríklad vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa alebo iné osobné informácie, budeme používať iba na určený účel, uchovávame na bezpečnom mieste a nezverejníme ich tretím stranám. Vaše údaje sa budú uchovávať šesť mesiacov, aby sme mohli vašu žiadosť spracovať ,v prípade ďalších otázok.

Poskytovateľ automaticky zhromažďuje a ukladá informácie na webovom serveri, ako je použitý prehliadač, operačný systém, referenčná stránka, IP adresa, čas prístupu, atď. Tieto údaje nemôžu byť pridelené konkrétnym osobám bez kontroly iných zdrojov údajov a my neanalyzujeme tieto údaje s výnimkou prípadov nezákonného použitia našej webovej stránky.

Cookies

Naša webová stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom prístroji pomocou prehliadača, ktorý používate. Samotný súbor cookie nemôže poškodiť vaše zariadenie.

Používame cookies, aby sa náš web stal užívateľsky príjemnejším. Niektoré súbory cookie zostanú uložené v zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Prehliadač môžete upraviť tak, aby vás upozornil na nastavenia súborov cookie, aby ste ich v jednotlivých prípadoch mohli povoliť manuálne.

Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní Facebooku

Naše webové stránky používajú integrované doplnky zo sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Doplnky Facebook môžete rozpoznať podľa loga Facebook alebo pomocou tlačidla „Páči sa mi“ na Facebooku. Prehľad doplnkov Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu webovú stránku, doplnok vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informácie o tom, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Ak po prihlásení do svojho účtu Facebook kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, môžete obsah našej webovej stránky prepojiť so svojím profilom Facebook. To umožňuje Facebooku spojiť návštevu našich webových stránok s vaším používateľským účtom. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme žiadne vedomosti o prenose údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook.

Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na stránke https://www.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby Facebook spájal návštevy našej webovej stránky s vaším používateľským účtom Facebook, odhláste sa zo svojho účtu.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní Instagramu

Naša webová stránka obsahuje integrované funkcie Instagramu. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s profilom Instagramu kliknutím na tlačidlo Instagram. Toto umožňuje spoločnosti Instagram priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu Instagram. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití zo strany Instagramu.

Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby YouTube

Naša webová stránka obsahuje integrované funkcie YouTube. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vložené videá ukladajú súbory cookie do počítačov používateľov pri prístupe na našu webovú stránku. Ak ste v nastaveniach prehľadávača zakázali súbory cookie týkajúce sa reklamy Google, nebudú sa pri prezeraní videí YouTube ukladať. YouTube však tiež ukladá informácie o osobnom použití v iných súboroch cookie. Ak chcete zablokovať tieto súbory cookie, musíte upraviť nastavenia prehliadača.

Vaše práva

Máte právo na tieto základné práva: prístup k informáciám, oprava, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odstúpenie a odvolanie. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákony o ochrane údajov alebo inak boli vaše práva na ochranu údajov akýmkoľvek spôsobom porušené, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. V Rakúsku je to orgán na ochranu údajov (Datenschutzbehörde).

Arbitráž

Spotrebitelia môžu podávať sťažnosti na platforme online riešenia sporov EÚ: https://ec.europa.eu/odr.

Sťažnosť môžete podať aj priamo u nás na tejto e-mailovej adrese: datenschutz@equalizent.com

Viedeň, 01/2018

Skip to content