Kariéry

TOOLKIT CAREER PATHS je multimediálna sada nástrojov, ktorá umožňuje používateľom získať prehľad o konkrétnom povolaní prostredníctvom ďalších bezbariérových informácií v posunkovej reči a bežnom jazyku.
Skip to content